Terms and Conditions

Terms and Conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) การเข้าใช้บริการกับทางเว็บ ufabetutorum7.com ทุกท่านต้องศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ของเว็บไซต์ ufabetutorum7.com อย่างเคร่งครัด เพราะกฎทุกข้อมีผลกับการเข้าใช้บริการกับทางเว็บ ufabetutorum7.com และทุกท่านต้องยินยอมทำตามข้อบังคับและเงื่อนไขทุกข้อดังนี้

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการเข้าใช้บริการกับเว็บ ufabetutorum7.com

 1. การสมัครสมาชิกเข้าใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ufabetutorum7.com ทุกท่านต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และการสมัครสมาชิกทุกท่านต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตรงตามบัตรประชาชน หากท่านใดปลอมแปลงเอกสารหรือให้ข้อมูลเท็จ ทางเรามีสิทธิ์ปฏิเสธการสมัครสมาชิก หากท่านไม่เป็นไปตามข้อบังคับข้อนี้
 2. หากทุกท่านสมัครสมาชิกเข้าใช้บริการกับทางเว็บ ufabetutorum7.com ทางเราจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลของทุกท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา รับรองว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ถูกเผยแพร่ให้กับบุคคลที่สาม หากยังไม่ได้รับความยินยอมจากทุกท่าน
 3. การเข้าใช้บริการกับเว็บไซต์ ufabetutorum7.com ทุกท่านต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่ทางเรากำหนดไว้ทุกประการ ไม่ว่าจะเป็น การวางเดิมพัน , การชำระเงิน , การถอนเงิน ซึ่งทุกท่านต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 4. www.ufabetutorum7.com มีสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่ทางเราเว็บไซต์ ufabetutorum7.com ไม่ต้องแจ้งให้กับทุกท่านทราบล่วงหน้า
 5. ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ufabetutorum7.com เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บ ufabetutorum7.com และทุกท่านไม่สามารถนำไปเผยแพร่หรือคัดลอกได้ หากท่านยังไม่ได้รับอนุญาตจากทางเว็บไซต์ ufabetutorum7.com
 6. หากทุกท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขของการเข้าใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ufabetutorum7.com ทุกท่านสามารถติดต่อเราผ่านทาง contact@ufabetutorum7.com
 7. www.ufabetutorum7.com จะปฏิเสธความผิดชอบสำหรับความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการกับเว็บของเรา
 8. www.ufabetutorum7.com ก็จะมีข้อจำกัดในความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการกับเว็บของเรา
 9. ข้อบังคับและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ufabetutorum7.com จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมาย การขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะถูกไต่สวนตามกฎหมาย
 10. หากท่านใดละเมิดข้อตกลงของเว็บไซต์ ufabetutorum7.com แม้แต่ข้อเดียว ท่านจะถูกดำเนินการตามกฎหมายทันที
 11. หากท่านละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขที่ทางเรากำหนดไว้ เราจะทำการยกเลิกสถานะสมาชิกของทุกท่านทันที

***การใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ufabetutorum7.com ถือเป็นการยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เรากำหนดไว้ทุกข้อ***

สมัครสมาชิก